JUDO-RESULTATER OG STREAMING - LIVE

Kontinuerlig resultatservice - NorgesCup-stevner i Judo

RESULTATLISTER OG STATISTIKK

Her finner du informasjon om deltakere, kampresultater og statistikk for alle NorgesCup stevner hvor programmet "Judoshiai" er benyttet.. Disse er hentet direkte fra Judoshiai systemet.

Fra 2022 benyttes i stor grad "Smoothcomp" og resultatene finner du på NJFs plattform der. Merk at offisielle resultatlistene unntaksvis kan avvike da listene kontrolleres manuelt i etterkant.

Dersom stevnesystemet JUDOSHIAI benyttes og stevneledelsen har koblet opp nødvendig programvare og internett, så vil resultatene bli løpende oppdatert. I motsatt fall vil resultatene bli lastet opp i etterkant.

Medalje- og annen kampstatistikk vil normalt aldri være tilgjengelig før stevnet er slutt.

Info til stevneledere

Dersom du ikke har internett tilgjengelig i hallen og ellers ønsker å gjøre dette på enkleste måte så kan du sende selve stevnedatabasen til fotograf@judo.no etter stevnets slutt (Filnavnet er på formatet stevnenavn.shi). Opplasting av resultater vil da bli gjort.

Live oppdatering under stevnets gang må settes opp på en separat PC som er koblet opp i "hjemmenett" med hovedPc'en. Oppsettet bør foretas av datakyndig person med erfaring fra opplasting til FTP-server

Kontakt fotograf@judo.no eller gensek@judo.no for å få logon og passord til NJFs FTP-server og evt. ytterligere informasjon.