Åpent Trøndersk 21.4.2012 Trønderhallen

Vektklasser